ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਿਤੇ 5 ਵੱਡੇ ਸ਼ੁਭ ਤੇ ਗੁਪਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਲਦੀ ਦੇਖੋ

Uncategorized

[ad_1]

ਪੰਡਿਤ ਸੁਰੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਮਾਲੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਉਹ 5 ਚਿੰਨ੍ਹ-

ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ:
ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਵੀਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ:
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਵੀਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਸਵੀਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੌਲਤ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਕਾਲਾ ਕੁੱਤਾ :
ਜੇਕਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਓ, ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਾਲਾ ਕਾਂ :
ਜੇਕਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ।

ਕਾਲੀ ਗਾਂ :
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ‘ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲੀ ਗਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਗਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਕਾਲੀ ਗਾਂ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

:- Swagy jatt

[ad_2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *