ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ।

Uncategorized

[ad_1]

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ
ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ-ਸਹੁਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਗੁਆਓ। ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਿੰਮਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ।ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਭਜਨ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੁੰਡਲੀ-

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ
ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਲਝੋ।ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅੱਜ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੁਰੇ-ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਗੁੱਸਾ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਿੰਮਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ।ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਭਜਨ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।

:- Swagy jatt

[ad_2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *