ਇਹ 1 ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੀ 32 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹ ਚੋ ਖਤਮ

Uncategorized

[ad_1]

1 ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੀ 32 ਬਿਮਾਰੀਆਂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,1 ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੀ 32 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਤਲਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਪਿਚਕ ਗਏ ਹਨ ਮੂਹ ਸੁੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਹੈਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪਤਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੋ-ਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਬੀ ਪਲੈਕਸ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਕੰ-ਪਲੈਕਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਤੇਜਤ ਕਰਨ ਲਈ


ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਲ ਝੜਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਗਾ ਤੋਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹੈ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਮਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ-12 ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਕਮੀ ਜੇਕਰ ਗੰਜਾਪਣ ਹੈ ਦਸਤ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਨੀਮੀਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰਸੀ ਏਸ ਗੋ-ਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੋ-ਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਵਧੀਆ ਅਸਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਦਸਤ ਲੱਗਣਾ ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁੱਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਲੱਛਣ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

[ad_2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *