ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ

Uncategorized

[ad_1]

ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਹਰ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਬੁਧ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁਧ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਤਾਂ ਆਓ, ਅੱਜ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।


ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਗੀ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਅਸੀਮ ਅਸੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਵਾ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦਕ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ਦਿਨ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰੋ
ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁਧ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ।ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਖੁਆਓ ਜਾਂ ਮੇਥੀ, ਪਾਲਕ ਜਾਂ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖੁਆਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
– ਓਮ ਬ੍ਰਾਣ ਬ੍ਰਾਣ ਬ੍ਰਾਣ ਸਹ ਬੁਧਾਯ ਨਮਃ !
– ਓਮ ਬਮ ਬੁਧਯ ਨਮਹ ਜਾਂ ਓਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬੁਧਯ ਨਮਹ!
ਓਮ ਬ੍ਰਾਂ ਬ੍ਰਿਂ ਬ੍ਰੂਂ ਸ: ਬੁਧੈ ਨਮਃ
– ਪ੍ਰਿਯਾਂਗੁਕਲਿਕਾਸ਼੍ਯਮ੍ ਰੂਪੇਣਪ੍ਰਤਿਮ੍ ਬੁਧਮ੍ । ਸੌਮ੍ਯ ਸੌਮ੍ਯ ਗੁਣੋਪੇਤਮ੍ ਤਮ ਬੁਧਮ੍ ਪ੍ਰਣਮ੍ਯਹਮ੍ ॥

[ad_2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *