ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣਗੇ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨ

Uncategorized

[ad_1]

ਗ੍ਰਹਿ – ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਜੋਤੀਸ਼ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ , ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗਰਹੋਂ ਦੀ ਚਾਲ ਠੀਕ ਹੈ , ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗਰਹੋਂ ਦੀ ਚਾਲ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ । ਗ੍ਰਹਿ – ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੀ ਚਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਕਈ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਯੋਗ ਦਾ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਜਿਸਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ – ਨਛੱਤਰ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਵਲੋਂ ਵਾਧਾ ਯੋਗ ਦਾ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਕੁੱਝ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗਾ , ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ । ਤਾਂ ਚੱਲਿਏ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਵਾਧਾ ਯੋਗ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਡਾਲੇਗਾ ।

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ :

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਛਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ । ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਣਗੇ , ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਜਿਟਿਵਿਟੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ । ਤੁਸੀ ਜਿਸ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕਰਣਗੇ , ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਲੋਂ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕਰਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਘਰ ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ । ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੋਗੇ । ਔਲਾਦ ਦੇ ਕਰਿਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿੰਤਤ ਰਹਾਂਗੇ । ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਔਲਾਦ ਦੇ ਕਰਿਅਰ ਲਈ ਉਸਦੇ ਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ । ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ । ਤੁਸੀ ਕਿਤੇ ਘੁੱਮਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ।

ਵ੍ਰਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ :

ਵ੍ਰਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ – ਠਾਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਵਾਂ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਣਗੇ । ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ । ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਤੁਸੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਣਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ , ਇਸਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਜਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋ । ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਡ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਣਗੇ । ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਨ ਪੜਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ । ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ , ਤਾਂ ਉਸਤੋਂ ਅੱਛਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ । ਘਰੇਲੂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਤਾਰ – ਚੜਾਵ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਸੂਚਨਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ । ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰੀਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ , ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਣੀ ਪਵੇਗੀ । ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਪਾਏਗੀ । ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਮਜਬੂਤ ਰਹੇਗੀ । ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਵਲੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਵਪਾਰ ਅੱਛਾ ਚੱਲੇਗਾ । ਖ਼ੁਰਾਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇਗੀ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਕਰਿਅਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ । ਜੋ ਲੋਕ ਅਭਿਨਏ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਲੋਂ ਜੁਡ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ , ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਲੋਂ ਅੱਛਾ ਆਫਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੋਨੇ-ਰੰਗਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ , ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਰਿਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਕੁਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਫਲ ਰਹਾਂਗੇ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ । ਆਫਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਲੋਂ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੋਗੇ । ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੇਗਾ । ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਵਲੋਂ ਬਤੀਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਣਗੇ , ਇਸਤੋਂ ਕੰਮ ਸਮੇਂਤੇ ਅਤੇ ਸੌਖ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ । ਰਚਨਾਤਮਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਵਧੇਗੀ । ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਨ ਪੜਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ । ਸਾਮਾਜਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ । ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਲੋਂ ਜੁਡ਼ੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਨ – ਮਾਨ ਵਧੇਗਾ । ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ – ਬਖ਼ਤਾਵਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ । ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਵਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਰਹੇਗਾ । ਤੁਸੀ ਬਿਜਨੇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖ਼ੁਰਾਂਟ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸੱਕਦੇ ਹੋ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਕੁਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ , ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਧੰਦਾ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਪਾਣਗੇ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਬਿਲਿਅਤ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਣਗੇ , ਜਿਸਦਾ ਅੱਗੇ ਚਲਕੇ ਅੱਛਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ । ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ । ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ । ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਬਣਨਗੇ । ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਵਲੋਂ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ।

ਤੱਕੜੀ ਰਾਸ਼ੀ

ਤੱਕੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹੋਤ ਕਰਣਗੇ । ਕੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਜੋ ਲੋਕ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਵਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰ – ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਇੰਟਰਵਯੂ ਲਈ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਔਲਾਦ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ । ਆਪਣੀ ਉਰਜਾ ਵਲੋਂ ਤੁਸੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਹਾਸਲ ਕਰਣਗੇ ਬਸ ਆਪਣੀ ਕਾਬਿਲਿਅਤ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ।

ਵ੍ਰਸਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀv
ਵ੍ਰਸਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਉੱਤਮ ਰਹੇਗਾ । ਤੁਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਏਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਣਗੇ । ਕੰਮਧੰਦਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ , ਜਿਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ । ਬਿਜਨੇਸ ਅੱਛਾ ਚੱਲੇਗਾ । ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅਤੇ ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੀ ਸੋਚ ਸੱਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਜੇਕਰ ਬਿਜਨੇਸ ਕਰਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਅੱਛਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ । ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਦਾਂਪਤਿਅ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ । ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਮਝਾਗੇ ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੇਗਾ । ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕਿਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਜੋ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰ – ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਸਨ , ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ । ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਨੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ । ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਮਜਬੂਤ ਰਹੇਗੀ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਸਾਮਾਜਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ । ਜਰੂਰਤਮੰਦੋਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਣ ਲਈ ਤੁਸੀ ਸਭਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ । ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਮਾਨ ਵਧੇਗੀ ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਹਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਬਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਜਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਸਮੇਂਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ , ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ । ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ । ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਤਸਵ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੇਗਾ । ਆਨਲਾਇਨ ਬਿਜਨੇਸ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਤੁਸੀ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ , ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਾਮਾਜਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ । ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਲੋਕ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਪਲ ਬਤੀਤ ਕਰਣਗੇ । ਮਾਤਾ – ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ । ਤੁਹਾਡੀ ਭੌਤਿਕ ਸੁਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ । ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਬਿਜਨੇਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਯੋਗ ਬੰਨ ਰਹੇ ਹਨ । ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਭਾਅ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗਾ । ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਨ ਪੜਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ । ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਾਸ ਰਹੇਗਾ । ਤੁਸੀ ਪਿੱਛਲੀ ਗਲਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਨਵਾਂ ਸੀਖ ਕਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ । ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮਾਮਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਰਹਾਂਗੇ । ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕਰਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਆਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬਰ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਚਾਹੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ । ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ , ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

[ad_2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *