ਆਹ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ॥ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਗਲਤੀ

Uncategorized

[ad_1]

ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਡਾ ਹੋਇ ਤਿਸ ਨੋ ਮਾਰਿ ਨ ਸਾਕੈ ਕੋਇ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਰੋਗ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਸਹੀ ਸਿੰਘ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਸਭ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸੁਖ ਹੈ ਕੱਲ ਦੁੱਖ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਜਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈਣ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਲੱਖ ਰੋਗ ਚੰਬੜੇ ਹੋਣ ਲੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਣ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਣ ਉਹਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਜੋ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਖਸ਼ ਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧਨਵਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ

ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੋਲ ਪਾ ਰਹੇ ਆਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਹ ਖੂਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸਾਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉਹ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕਦੇ

https://www.youtube.com/watch?v=vgODkK-fxfY

[ad_2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *