ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲਮ ਰਤਨ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਫਲਤਾ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ

Uncategorized

[ad_1]

ਨੀਲਮ ਰਤਨ: ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਧਾਤੂ ਪਹਿਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀਰੇ ਵੀ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ। ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਤਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਤਨ ਨੀਲਮ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨੀਲਮ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਦਾ ਰਤਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੀਲਮ ਰਤਨ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਅਸ਼ੁਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨੀਲਮ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨੀਲਮ ਰਤਨ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।

ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੀਲਮ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੀਲਮ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੌਰਸ, ਮਿਥੁਨ, ਕੰਨਿਆ ਅਤੇ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੀਲਾ ਨੀਲਮ ਰਤਨ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਨੀਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਤਨ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਨੀਲਮ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਤਨ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ‘ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਸਿਰਹਾਣੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭੈੜੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨੀਲਮ ਰਤਨ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਨਿਯਮ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੀਲਮ ਰਤਨ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਗੰਗਾ ਜਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਉਂਗਲੀ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ
ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੀਲਮ ਰਤਨ ਪਹਿਨ ਕੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੋ. ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲੂ ਸੇਫਾਇਰ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੋ।

[ad_2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *